Informacje bieżące dla RodzicówODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
BĘDZIE POBIERANA OD 01. DO 05. KAŻDEGO M-CA
W KANCELARII PRZEDSZKOLA
LUB NA RACHUNEK BANKOWY

Bank PEKAO S.A. O/KĘTY
53 1240 4852 1111 0010 5935 2496

W TYTULE WPŁATY NALEŻY WPISAĆ : MIESIĄC ORAZ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA!

 
WAKACJE !!!Wszystkim Przedszkolakom ich Rodzicom
 życzymy 
wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji.
Niech ten letni czas będzie pełen 
niezapomnianych wrażeń i chwil.