Jeżyki
 

Jeżyki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

8.00 - 8.30

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

8.30 – 8.45

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

8.45 – 9.00

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

8.30 – 9.00

Tańce

9.00 – 9.30

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Zabawa dowolna

9.30 – 9.45

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Literkowo

9.45 – 10.15

Dydaktyka

9.45 – 10.00

Religia

Dydaktyka

9.45.10.00

Religia

Klub Podróznika

1x w mcu wymiana Podr.

10.15 – 10.30

Bajkowanie

Dydaktyka

Bajkowanie

10.00- 1 x w mcu Urodzinki

Dydaktyka

Bajkowanie

10.30 – 11.30

Wyjście do ogrodu / zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/ zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/ zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/ zabawa dowolna

11.30 – 12.00

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12.00 – 13.30

Leżakowanie

Leżakowanie

Leżakowanie

Leżakowanie

Leżakowanie

13.30 – 13.45

Mądra Sowa

Mądra Sowa

Mądra Sowa

13.30 – 14.00

1 x w mcu

Dogoterapia

Mądra Sowa

Mądra Sowa

13.45 – 14.00

Bajkowanie po angielsku

Historyjki obrazkowe

Bajkowanie po angielsku

Mały Odkrywca

Bajkowanie po angielsku

14.00 – 14.30

KZL

Włoski

Zajęcia plastyczne

Hiszpański

Podwieczorek

14.30 – 15.00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Angielski

15.00 -17.00

15.00-15.30
Karate
15.30-17.00
Zabawa dowolna

15.00- 15.30

1x w mcu

Stare Kino

Kuchcikowo

Teatralne

15.00 – 15.30

Rytmika

Zabawa dowolna

1 x w mcu
Bajkowanie z Rodzicem

 

 

15.30 -17.00

Zabawa dowolna

15.30 – 17.00

Zabawa dowolna