Małpki


MAŁPKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00 – 8:00 Zabawa Dowolna
/z.wyrównawcze
Zabawa Dowolna
/z.wyrównawcze
Zabawa Dowolna
/z.wyrównawcze
Zabawa Dowolna
/z.wyrównawcze
Zabawa Dowolna
/z.wyrównawcze
8:00 – 8:15 Ćwiczenia
Gimnastyka poranna
Ćwiczenia
Gimnastyka poranna
Ćwiczenia
Gimnastyka poranna

Ćwiczenia
Gimnastyka poranna

 
       Religia
     8:00-8.30
       
     
8:15 – 8:45 Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie
     8.30-9.00
        Tańce

 
9:00– 9:15 Literkowo Literkowo Literkowo Literkowo    Śniadanie
    
 
9:15-9.45 Angielski Angielski Angielski Angielski Zabiegi higieniczne
(mycie zębów)
    9.15:9:30
    Literkowo
    9.30:9.45
09:45–10:15 Zajęcia Dydaktyczne Zajęcia Dydaktyczne Zajęcia Dydaktyczne Zajęcia Dydaktyczne   

 Kllub Podróżnika


 
10:15-11:15 Wyjście na spacer/do ogrodu Wyjście na spacer/do ogrodu Wyjście na spacer/do ogrodu
1x w m-cu
Wspolne Urodzinki

 
Wyjście na spacer/do ogrodu Wyjście na spacer/do ogrodu
1x m-cu wymiana
Klub Podróżnika
11:15-11:30 Bajkowanie Bajkowanie Bajkowanie Bajkowanie Bajkowanie
11:30-12:00 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad
12:00-13:30 Leżakowanie Leżakowanie Leżakowanie Leżakowanie Leżakowanie
13:30-13:45 Mądra Sowa Mądra Sowa
Mądra Sowa
 
Mądra Sowa Mądra Sowa
13:45-14:05 KZL Historyjki obrazkowe Zajęcia plastyczne Mały Odkrywca Bajkowanie po angielsku
14:05
14:45
Zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna

14:45-15:00

 
Podwieczorek
 
Podwieczorek
 
Podwieczorek
 
Podwieczorek
 
Podwieczorek
 

15:00-
15.30


 
1x w miesiącu
Kuchcikowo
Stare Kino
Zajęcia Teatralne

1x w m-cu Bajkowanie
z Rodzicem
Hiszpański
Rytmika
 
Włoski Angielski
15:30-16:00
 
Bajkowanie po angielsku 
Bajkowanie po angielsku 


Bajkowanie po angielsku

1x w miesiącu Dogoterapia 
Bajkowanie po angielsku 
Bajkowanie po angielsku


 
16.00-
17.00
Zabawa dowolna zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna