Pandy


Pandy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

8.00 - 8.30

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Tańce

8.30 – 9.00

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Gimnastyka

9.00 – 9.30

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

9.30 – 9.45

Zab. higieniczne

Religia

Zab. higieniczne

Religia

Zab. higieniczne

9.45 – 10.15

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Literkowo

10.15 – 11.15

Dydaktyka

Dydaktyka

Dydaktyka

10.00

1 x w mcu

Urodzinki

Dydaktyka

Klub Podróżnika

10.00

1x w mcu wymiana

11.15– 12.15

Wyjście do ogrodu / zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/ zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu/ zabawa dowolna

11.20 – 12.00

Judo

12.15– 12.45

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12.45 – 13.15

Odpoczynek

Odpoczynek

Odpoczynek

Odpoczynek

Odpoczynek

13.15 – 13.30

Mądra Sowa

Mądra Sowa

Mądra Sowa

Mądra Sowa

Mądra Sowa

13.30 – 14.00

KZL

Historyjki obrazkowe

Mały Odkrywca

Hiszpański

Zabawa dowolna

14.00 – 14.30

Bajkowanie po angielsku

Podwieczorek

Bajkowanie po angielsku

1 x w mcu Dogoterapia

Zajęcia plastyczne

Angielski

14.30 – 15.00

Podwieczorek

Włoski

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15.00 – 17.00

15.00-15.30
Zabawa dowolna
15.30-16.00
Karate
 

15.00 – 15.30

Zabawa dowolna

15.30 – 16.00

1x w mcu:

Stare Kino

Kuchcikowo

Zaj. Teatralne

15.00 – 15.30

Zabawa dowolna

 

15.30 – 16.00

Rytmika

Zabawa dowolna

Bajkowanie z Rodzicem
1x w m-cu

 

16.00 – 17.00

Zabawa dowolna

16.00 – 17.00

Zabawa dowolna

16.00 – 17.00

Zabawa dowolna