Aligatorki

 

Aligatory

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna 
/zaj.wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
/zaj. wyrównawcze

8.00 - 8.30

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Tańce

8.30 –9.00

Religia

Śniadanie

Religia

Śniadanie

Angielski

9.00 –9.15

Śniadanie/
Zab. higieniczne

Zab.higieniczne

Śniadanie/
Zab. higieniczne

  Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

9.15 –9.45

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Śniadanie

9.45- 10.15

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Literkowo

10.15-11.15

Dydaktyka

Dydaktyka Dydaktyka Dydaktyka Klub podróżnika

11.00 - 12.15


Wyjście do ogrodu
 /zabawa dowolna    

Wyjscie do ogrodu
/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/ zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/ zabawa dowolna

12.15–12.45

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12.45–13.15

Odpoczynek

Odpoczynek

Odpoczynek
1x w mcu Dogoterapia

Odpoczynek

Odpoczynek

13.15–13.30

Bajkowanie po 
angielsku

Bajkowanie po
angielsku

Bajkowanie po 
angielsku

Bajkowanie po
angielsku

Bajkowanie po 
angielsku

13.30–14.00

Mądra sowa

Mądra sowa Mądra sowa Mądra sowa Mądra sowa

14.00–14.30

Mały odkrywca

KZL

Praca plastyczna

Historyjki obrazkowe

Zabawa dowolna

14.30–15.00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15.00–15.30

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

     Zabawa dowolna

  2 x Bajkowanie 
z Rodzicem

15.30-16.00


16.00-17.00

Karate


Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawczeHiszpański


Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze   


 

  Rytmika


   Zabawa dowolna/
zaj.wyrównawczeHiszpański 


Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze


 

Kuchcikowo
Teatralne

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

 
 

go up