Pandy

 

Pandy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
zaj.wyrównawcze

8.00 - 8.30

Religia

Gimnastyka

Religia

Gimnastyka

Tańce

8.30 – 9.00

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Śniadanie

9.00 – 9.30

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Angielski

9.30 – 9.45

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

9.45 – 10.15

Literkowo

Literkowo Literkowo Literkowo Literkowo

10.15 – 10.45

Dydaktyka

Dydaktyka Dydaktyka Dydaktyka Klub Podróżnika

10.45– 11.45

Spacer/
zabawa dowolna

Spacer/
zabawa dowolna
Spacer/
zabwa dowolna
Spacer/
zabawa dowolna
Spacer/
zabawa dowolna

11.45– 12.00

Bajkowanie po
angielsku

Bajkowanie po
angielsku
Bajkowanie po 
angielsku
Bajkowanie po
angielsku
Bajkowanie po 
angielsku

12.00 – 12.30

Obiad

Obiad          
  Obiad
      
Obiad Obiad

12.45 – 13.00

Odpoczynek

Odpoczynek Odpoczynek
1 x w miesiącu
dogoterapia
Odpoczynek Odpoczynek

13.00 – 13.30

Mądra Sowa 

Mądra Sowa  Mądra Sowa Mądra Sowa  Mądra Sowa

13.30 – 14.00

KZL

Historyjki
obrazkowe
Mały Odkrywca Zajęcia plastyczne Zabawa dowolna

14.00 – 14.30

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

14.30 – 15.00


Podwieczorek
 

Podwieczorek

Podwieczorek

Podiweczorek


Podwieczorek
 

15.00- 15.30

 

         

Zabawa dowolna

 

      Zabawa dowolna

1 x Stare kino
1x Nowe kino

  Zabawa dowolna
 

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna 
2 x Bajkowanie
z Rodzicem 15.30-16.00
16.00 -17.00

 
Karate Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów.
HiszpańskiZabawa dowolna/

Zaj.wyrów.
RytmikaZabawa dowolna/
Zaj.wyrów.
HiszpańskiZabawa dowolna/
Zaj.wyrów.

Kuchcikowo
Teatralne


Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów

 


 
 


 
 

go up