Niepubliczne Przedszkole Językowe
Mały Podróżnik
Rok szkolny 2023/2024


Ruszamy z rekrutacją na rok 2024/2025 !
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zapisów :)


 
Można zgłaszać się do nas poprzez wypełnienie formularza on-line znajdującego się
w zakładce "Jak sie do nas zapisać?" lub drogą tradycyjną poprzez pobranie karty z tej samej zakładki, wypełnienie jej i oddanie do sekretariatu. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00, przez cały rok za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia (Wigilia) oraz Wielkiego Piątku.

Opłata za przedszkole 
wynosi:
                                              
 850 
zł czesne dla dziecka od 2,5 roku

        plus 15 zł stawka dzienna za wyżywienie :)

    Wpisowe wynosi 300 .
Pobieramy jednorazową, bezzwrotną opłatę, wpłacaną po podpisaniu umowy.
Wpłatę można dokonać gotówką lub przelewemMałym Podróżnik powstał z myślą o tych rodzicach, którzy szukają dla swojego dziecka miejsca gdzie zostaną zapewnione optymalne warunki wspomagające jego wszechstronny rozwój. Gdzie spotykają się z ciepłym przyjęciem, miłą i rodzinną atmosferą oraz radością płynącą z życia przejawiającą się każdego dnia.
Nasze przedszkole jest przedszkolem językowym, w którym dzieci mają nie tylko kontakt z językami obcymi takimi jak: angielski, włoski oraz hiszpański ale mają również wspaniałą możliwość poznawać z nami świat i przeżywać niezliczone przygody. Naszym Małym Podróżnikom stwarzamy naturalny kontakt z językiem obcym w formie zabawy ruchowej i muzycznej, ponieważ dzieci przyswajają języki obce jako nowe ciekawe dźwięki. Pragniemy aby dziecko bawiło się językiem a zarazem uczyło w nieodczuwalny dla niego sposób.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Językowe " Mały Podróżnik", ul. Krakowska 59, 43-340 Kozy, reprezentowane przez Panią Dyrektor Joannę Pezda, tel. 606-705-064, strona internetowa: maly-podroznik.com, e-mail: kontakt@maly-podroznik.com

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy też statutowym koniecznym do realizacji zadań placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • Przez okres wynikający z przepisów prawa;

  • Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

 

 


 

go up