Nasz program

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki " - Dobre praktyki, 
Wydawnictwo  Nowa Era, zgodny z podstawą programową MEN.

Ten nowoczesny program wychowania przedszkolnego, stworzony przez psychologów
i nauczycieli, stanowi zbiór dobrych praktyk znajdujących zastosowanie w codziennej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Ma ono charakterystyczny dla siebie temperament oraz styl uczenia się i pracy.
Poziom inteligencji wcale nie jest przesądzony w chwili przyjścia człowieka na świat. Każde dziecko ma wiele różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna lub kilka dominuje. Znając je, możemy odpowiednio pracować z dzieckiem, rozszerzając obszar, który jest jego mocną stroną, a także stymulować obszary innych rodzajów inteligencji.
Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

 1. Metoda wspomagania rozwoju umysłowego "Dziecięca Matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 2. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak, która stwarza możliwości zapoznania dzieci z pismem poprzez podpisywanie dziecięcych imion, elementów wyposażenia sali, podpisywanie krzesełek i szafek dzieci, opisywanie dziecięcych rysunków, podpisywanie kącików tematycznych, podpisywanie kalendarza.
 3. Przygotowując dzieci do nauki pisania prowadzimy zajęcia grafomotoryczne: rysowanie po śladzie, rysowanie, malowanie farbami, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej, wycinanie nożyczkami itp.
 4. Rozwijając umiejętności językowe zapewniamy codzienny kontakt z żywym słowem czytanym podczas cyklu zajęć "Bajkowanie" oraz układanie i omawianie krótkich historyjek obrazkowych.
 5. W obszarze wychowania fizycznego wykorzystujemy:
  - autorski program Gimnastyki Ogólnorozwojowej,
  - Metodę ekspresji ruchowej Carla Orffa,
  - Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 6. W obszarze edukacji muzycznej pracujemy wg. autorskiego projektu.
 7. Pedagogika Zabawy Klanza.
 8. Zabawa w teatr, z wykorzystaniem różnorodnych technik dramowych.
 9. Techniki twórczego myślenia, umożliwiające dzieciom rozwijanie ich potencjału intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i twórczego.
 10. Metoda projektów badawczych: zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie, zadawanie pytań.
 11. Zabawy z językiem obcym to uczenie się podczas rozwijających zabaw muzycznych i ruchowych.

go up