Ramowy rozkład dnia

 

Małpki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/ zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

8.00 - 8.30

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie/zab.hig

8.30 – 8.45

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

 

          8.30 – 9.00

              Tańce

8.45 – 9.00

Gimnastyka

Literkowo

Gimnastyka

Literkowo

9.00 – 9.15

Literkowo

Religia

Literkowo

Religia

Literkowo

9.15 – 9.45

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna

9.45 – 10.15

    Dydaktyka

   Dydaktyka

          Dydaktyka
   1 x w mcu Urodzinki

    Dydaktyka
  praca plastyczna

        Klub Podróznika

         1x w mcu
wymiana Podróżnik

10.15 – 11.15

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

  Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

  Wyjście do ogrodu
   /zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

11.15 – 11.30

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

11.30– 12.00

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12.00– 13.30

Leżakowanie

Leżakowania

Leżakowanie

Leżakowanie

Leżakowanie

13.30 – 14.40

KZL

Mądra Sowa

 Historyjki obrazkowe

      1 x w mcu

      Dogoterapia

Mądra Sowa

Mały odkrywca

14.00 – 14.30

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

14.30– 15.00

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

15.00 -15.30


Karate
 

Włoski

Rytmika

Hiszpański

Bajkowane z Rodzicem
Kuchcikowo
Teatralne
Stare Kino

15.30-17.00

Zabawa dowolna
/zaj. wyrownawcze

Zabawa dowolna
/zaj.wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze 
go up