Aligatorki

 

Aligatory

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna 
/zaj.wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
/zaj. wyrównawcze

8.00 - 8.30

Angielski

Religia

Angielski

Literkowo

Angielski

8.30 –9.00

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

9.00 –9.15

Zab. higieniczne

Zab.higieniczne

Zab. higieniczne

  Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

9.15 –9.45

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

9.45- 10.15

Literkowo

Literkowo

Literkowo

Zabawa dowolna

Literkowo

10.15-11.15

Dydaktyka

Dydaktyka Dydaktyka Dydaktyka Klub podróżnika

11.15 - 12.15

Wyjście do ogrodu
 /zabawa dowolna    

Wyjscie do ogrodu
/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/ zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/ zabawa dowolna

12.15–12.45

Obiad

Obiad
(12:00-12:30)

Obiad

Obiad
(12:00-12:30)

Obiad

12.45–13.15

Odpoczynek

Odpoczynek
(12:30-13:00)


Odpoczynek
 

Odpoczynek
(12:30-13:00)

Odpoczynek

13.15–13.45

Mądra sowa

Angielski
(13:00-13:30)

Mądra sowa

Angielski
(13:00-13:30)

Mądra sowa

13.45–14.30

Mały odkrywca 

KZL Praca plastyczna Mądra sowa Historyjki obrazkowe

14.00–14.30

Mały odkrywca

KZL

Praca plastyczna

Historyjki obrazkowe

Zabawa dowolna

14.30–15.00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15.00–15.30

Bajkowanie po
angielsku

Bajkowanie po 
angielsku
Bajkowanie po 
angielsku

Bajkowanie po 
angielsku

     Bajkowanie po
angielsku

15.30-16.00


16.00-17.00

Karate


Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawczeHiszpański


Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze   


 

  Rytmika


   Zabawa dowolna/
zaj.wyrównawczeHiszpański 


Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze


 

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

 

DODATKOWO 

1x w miesiącu Dogoterapia 

1x w miesiącu Kuchcikowo 

1x w miesiącu Teatralne 

1x w miesiącu Stare kino

1x w miesiącu Nowe kino 

2x w miesiącu Bajkowanie z rodzicem 

go up