Małpki 

Małpki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/ zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

8.00 - 8.30

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Angielski

8.30 – 8.45

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

 

          8.30 – 9.00

              Tańce

8.45 – 9.00

Gimnastyka

Literkowo

Gimnastyka

Literkowo

9.00 – 9.30

Angielski

Religia

Angielski

Zabawa dowolna

Śniadanie

9.30 – 9.45

Literkowo

Zabawa dowolna

Literkowo

Praca plastyczna

Literkowo

9.45 – 10.15

 Dydaktyka

 Dydaktyka

         
 Dydaktyka
  


Dydaktyka 
  


Klub Podróznika

         

10.15 – 11.15

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

  Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

  Wyjście do ogrodu
   /zabawa dowolna

Wyjście do ogrodu
/zabawa dowolna

11.15 – 11.30

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

Bajkowanie
po angielsku

11.30– 12.00

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

12.00– 13.30

Leżakowanie

Leżakowania

Leżakowanie

Leżakowanie

Leżakowanie

13.30 – 14.00

Mały odkrywca

Mądra sowa

KZL

Mądra Sowa

Historyjki obrazkowe

14.00 – 14.30

Podwieczorek

Angielski

Podwieczorek

Angielski

Podwieczorek

14.30– 15.00

Zabawa dowolna

Podwieczorek 

Zabawa dowolna

Podwieczorek

Zabawa dowolna 

15.00 -15.30


Karate
 

Hiszpański

Rytmika

Hiszpański

Zabawa dowolna

15.30-17.00

Zabawa dowolna
/zaj. wyrownawcze

Zabawa dowolna
/zaj.wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
/zaj. wyrównawcze

 

DODATKOWO:

1x w miesiącu Dogoterapia

1x w miesiącu Kuchcikowo

1x w miesiącu Teatralne

1x w miesiącu Stare kino

1x w miesiącu Nowe kino

2x w misieącu Bajkowanie z rodzicem 

 
 
go up