Pandy

 

Pandy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 - 8.00

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
zaj. wyrównawcze

Zabawa dowolna/
zaj.wyrównawcze

8.00 - 8.30

Gimnastyka 

Gimnastyka

Gimnastyka

Gimnastyka

Tańce

8.30 – 9.00

Angielski

Religia

Angielski

Literkowo

Śniadanie

9.00 – 9.30

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Angielski

9.30 – 9.45

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

Zab. higieniczne

9.45 – 10.15

Literkowo

Literkowo Literkowo Praca plastyczna Literkowo

10.15 – 11.00

Dydaktyka

Dydaktyka Dydaktyka Dydaktyka Klub Podróżnika

11.00– 12.00

Spacer/
zabawa dowolna

Spacer/
zabawa dowolna
Spacer/
zabwa dowolna
Spacer/
zabawa dowolna
Spacer/
zabawa dowolna

12.00– 12.30

Obiad

Obiad Obiad Obiad Obaid

12.30 – 13.00

Odpoczynek

Odpoczynek          
  Odpoczynek
      
Odpoczynek Odpoczynek

13.00 – 13.30

Mądra sowa

Mądra sowa Mądra sowa Mądra sowa Mądra sowa

13.30 – 14.00

KZL

Angielski Historyjki
 obrazkowe
Angielski Mały odkrywca

14.00 – 14.30

Zabawa dowolna

Zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna Zabawa dowolna

14.30 – 15.00

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

15.00 – 15.30


Bajkowanie po
angielsku

 

Bajkowanie po 
angeislku

Bajkowanie po
angielsku

Bajkowanie po
angielsku


Bajkowanie po 
angielsku

 

15.30- 16.00

 

         

Karate


 

     
Hiszpański

 


Rytmika

 

Hiszpański

Zabawa dowolna 16.00 -17.00

 

Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów.

Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów.

Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów.

Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów.


Zabawa dowolna/
Zaj.wyrów

 


DODATKOWO:

1x w miesiącu Dogoterapia

1x w miesiącu Kuchcikowo

1x w miesiącu Teatralne 

1x w miesiącu Stare kino

1x w miesiącu Nowe kino 

2x w miesiącu Bajkowanie z rodzicem 
 


 
 

go up