Zajęcia dodatkowe


CODZIENNE ZAJĘCIA:
 • Język Angielski
 • Bajkowanie w języku polskim i angielskim (raz w m-cu z udziałem zaproszonego gościa)
 • Mądra Sowa
 • Literkowo
CO TYGODNIOWE ZAJĘCIA:
 • Gimnastyka Ogólnorozwojowa
 • Religia
 • Rytmika
 • Taniec
 • Kółko Zabaw Logicznych
 • Historyjki
 • Zajęcia Plastyczne
 • Mały Odkrywca
 • Klub Poligloty: są to zajęcia z j. hiszpańskiego i j. włoskiego
 • Karate
ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ CO MIESIĄC:
 • Dogoterapia
 • Kuchcikowo
 • Zajęcia Teatralne
 • Stare Kino
 • Klub Podróżnika
 • Urodzinki
DODATKOWO:
 • cyklicznie odwiedzają nas objazdowe teatrzyki
 • organizujemy liczne warsztaty muzyczne i plastyczne
 • wyjeżdżamy do: teatru, kina i figloparku
 • współpracujemy z psychologiem i logopedą

go up