Jak zapisać dziecko?

Możesz zapisać się do nas drogą tradycyjną . Musisz tylko wypełnić kartę zgłoszeniową a potem przyjść do naszego przedszkola ( przy zapisach na rok szkolny 2017/2018 z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi zapraszamy do Niepublicznego Przedszkola językowego Mały Podróżnik, pod adresem ul. Krakowska 59, 43-340 Kozy).


Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie online

Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola „Mały Podróżnik”, mojego dziecka:
Nazwisko i Imię
Data i miejsce urodzenia
Pesel
Adres zamieszkania dziecka
Adres zameldowania dziecka

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Matka:
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Pesel
Nr dowodu osobistego
Telefon do natychmiastowego kontaktu
e-mail

Miejsce pracy:
Oświadczam, iż pracuje w
telefon

Ojciec:
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Pesel
Nr dowodu osobistego
Telefon do natychmiastowego kontaktu
e-mail

Miejsce pracy:
Oświadczam, iż pracuje w
telefon

II. Dane dotyczące rodziny:

Rodzeństwo: (proszę wpisać imiona i rok urodzenia)

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)

Alergie pokarmowe ( proszę wymienić jakich produktów dziecko nie może spożywać):

IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Wykonania obsługi o charakterze handlowym, usługowym lub informacyjnym.
go up